• Makt og omsorg- til introduksjon 

   Jacobsen, Frode Fadnes (Others, 2015)
   Siktemålet med introduksjonen til temanummeret i tidsskriftet Michael Quarterly er å invitere leserne til å undre seg og reflektere omkring hvordan makt og omsorg kommer til uttrykk i det daglige liv, og inn i de unike ...
  • Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv 

   Falkum, Eivind (Doctoral thesis, 2008)
   Avhandlingen utleder et eget begrepsapparat for studier av opposisjon ved hjelp av maktteori. Dette begrepsapparatet anvendes i studiet av norsk arbeidsliv på tre nivå. Først analyseres den historiske utviklingen av ...
  • Makten i helse- og omsorgstjenestene 

   Frich, Jan C. (Journal article, 2015)
   Forfatteren konkluderer med: de siste tiår har maktbalansen mellom pasient, bruker og system endret seg dramatisk. Medvirkning og involvering av brukere og pasienter på individ- og systemnivå er blitt en viktig helse- og ...
  • Malnutrition, functional ability and mortality among older people aged ⩾60 years: a 7-year longitudinal study 

   Naseer, M.; Forssell, H.; Fagerström, C. (Journal article, 2016)
   BACKGROUND/OBJECTIVES: This study aimed to assess the association between risk of malnutrition and 7-year mortality, controlling for functional ability, socio-demographics, lifestyle behavior and diseases, and investigate ...
  • Managing collaborative innovation in public bureaucracies 

   Agger, Annika; Sørensen, Eva (Journal article, 2018)
   Public planners are increasingly recruited to manage collaborative innovation processes, but there is hardly any research on how they deal with the tensions they encounter in managing collaborative innovation in the ...
  • Managing patients with multimorbidity in primary care 

   Wallace, E.; Salisbury, C.; Guthrie, B.; Lewis, C.; Fahey, T.; Smith, S.M. (Journal article, 2015)
  • Managing patients with multimorbidity: Systematic review of interventions in primary care and community settings 

   Smith, S.M.; Soubhi, H.; Fortin, M.; Hudon, C.; O’Dowd, T. (Journal article, 2012)
   Objective: To determine the effectiveness of interventions designed to improve outcomes in patients with multimorbidity in primary care and community settings. Design: Systematic review. Data sources: Medline, Embase, ...
  • Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe. Om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene 

   Helgesen, Marit (Report, 2006)
   Dette er avslutningsrapporten fra prosjektet ”Brukerdeltakelse og brukermedvirkning, Evaluering av Opptrappingsplanens fokus på brukere”. Rapporten presenterer resultater fra en kvalitativ undersøkelse som består av to ...
  • Mangelfull kommunikasjon om legemiddelbruk i primærhelsetjenesten 

   Bakken, Kjersti; Larsen, Eli; Lindberg, Per Christian; Rygh, Ellen; Hjortdahl, Per (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Bakgrunn: legemiddelbruk i primærhelsetjenesten involverer mange personer: legen som ordinerer, ulike typer helsepersonell som håndterer legemidlene og pasientene selv. Vi ønsket å studere sider ved feilmedisinering knyttet ...
  • Mangelfull kommunikasjon om legemiddelbruk i primærhelsetjenesten 

   Bakken, Kjersti; Larsen, Eli; Lindberg, Per Christian; Rygh, Ellen; Hjortdahl, Per (Journal article, 2007)
   BAKGRUNN. Legemiddelbruk i primærhelsetjenesten involverer mange personer: legen som ordinerer, ulike typer helsepersonell som håndterer legemidlene og pasientene selv. Vi ønsket å studere sider ved feilmedisinering knyttet ...
  • Mangelfull medisinsk informasjon er vanlig ved innkomst på sykehjem 

   Bollig, G.; Ester, A.; Landro, I.S. (Journal article, 2010)
   Studiens bakgrunn: Sykehjemspasienter er ofte gamle, multimorbide og mange lider av demens. Mange er ikke i stand til å gi pålitelige opplysninger om sin egen helse og medisinering. De fleste trenger medisinsk oppfølging ...
  • Mapping Nursing Home Inspections & Audits in Six Countries 

   Choiniere, Jacqueline A.; Doupe, Malcolm; Goldmann, Monika; Charlene, Harrington; Jacobsen, Frode F.; Lloyd, Liz; Rootham, Magali; Szebehely, Marta (Journal article, 2016)
   International quality concerns regarding long-term residential care, home to many of the most vulnerable among us, prompted our examination of the audit and inspection processes in six different countries. Drawing on ...
  • Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers 

   Langås-Larsen, Anette (Doctoral thesis, 2018)
   The research project investigates the social processes, the understanding and experiences of traditional healing and conventional health care in three groups; The users, the traditional healers, and the health professionals. ...
  • Markerless motion capture systems as training device in neurological rehabilitation: a systematic review of their use, application, target population and efficacy 

   Knippenberg, Els; Verbrugghe, Jonas; Lamers, Ilse; Palmaers, Steven; Timmermans, Annick; Spooren, Annemie (Journal article, 2017)
   Background Client-centred task-oriented training is important in neurological rehabilitation but is time consuming and costly in clinical practice. The use of technology, especially motion capture systems (MCS) which are ...
  • Mat er den beste medisin. Forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten i Tromsø 

   Åbotsvik, Birgitte Forsaa (Report, 2013)
   Underernæring øker risiko for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet og økt dødelighet. Blant hjemmeboende syke eldre er det anslått at ca 10 % ...
  • Mat og ernæring til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater 

   Bøhn, Benedicte Huseby; Medbøen, Ingrid Tøndel; Langballe, Ellen Melbye; Totland, Torunn Holm (Report, 2017)
   Denne kunnskapsoppsummeringen er gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget for «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre». Kunnskapsoppsummeringen vil belyse tiltak som ...
  • Mat og måltid i sykehjem 2 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:1, Report, 2015)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i sykehjem, utført i 2014. Disse undersøkelsene har tatt utgangspunkt i en tidligere ...
  • Mat og måltider 

   Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
   Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...
  • Mat og måltider i eldreomsorgen 

   Guttormsen, Vigdis (Others, 2013)
  • Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Report, 2013)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat ...