• Legemiddelgjennomganger på sykehjem i Bergen kommune 

      Tverborgvik, Eli; Aasen, Harald; Krüger, Kjell; Irgens, Mette Maja Bredal (Journal article, 2012)
      Strukturert, tverrfaglig legemiddelgjennomgang er en hensiktsmessig og nyttig metode for avdekking av legemiddelrelaterte problemer. Metoden bidrar til en mer systematisk oppfølging av beboere/pasienter på sykehjem og hever ...