• Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? 

   Isaksen, Jørn; Paulsen, Kaia B.; Skarli, Jim; Stokke, Randi; Melby, Line (Journal article, 2017)
   Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer utprøving av velferdsteknologi kan gi hjemmeboende brukere av omsorgstjenester. Studien ble gjennomført i to kommuner i Oppland som deltok i Det nasjonale ...
  • Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette (Journal article, 2018)
   Etablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er ...
  • Trygg hjemme - Ansattes erfaringer med deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

   Paulsen, Kaia B.; Vekve, Inger-Ann; Isaksen, Jørn; Skarli, Jim Åke (Journal article, 2017)
   Artikkelen beskriver erfaringene til ansatte i to kommuner som deltok i Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (DNV) med et felles prosjekt. Formålet er å undersøke erfaringene til de ansatte i et prosjekt der ...
  • Velferdsteknologi i omsorgstjenesten 

   Isaksen, Jørn (Others, 2017)
   Den norske befolkningen blir eldre og det er utfordrende å rekruttere nok omsorgspersonell. En konsekvens av dette er færre hjelpende hender og begrensede ressurser i nær fremtid. Velferdsteknologi blir presentert som en ...