• Decision-Making, Personhood and Dementia : Exploring the Interface 

      O'Connor, Deborah; Purves, Barbara; Downs, Murna (Book, 2009)
      Boka omhandler brukermedvirkning og demensomsorg. Retten til å medvirke i egen behandling er utfordrende når et menneske rammes av demens. Denne boka tar særlig opp tema som samtykkekompetanse.