• Forebyggende gruppetrening for hjemmeboende eldre: hvem deltar og hva gir motivasjon til å delta? 

   Granbo, Randi; Taraldsen, Kristin; Thingstad, Pernille; Solberg, Hilde Strøm; Simonsen, Elin; Helbostad, Jorunn L. (Journal article, 2015)
   Bakgrunn: i årene framover vil andelen eldre i befolkningen øke. Kommunene utfordres til å utvikle tjenester i et mer forebyggende perspektiv. Forebyggende gruppetrening har eksistert i Trondheim siden 2006, og benyttes i ...
  • Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre - gjennomføring og evaluering av praksis 

   Taraldsen, Kristin; Granbo, Randi; Simonsen, Elin; Hansen, Anne Elisabeth; Vaskinn, Astri Heide; Helbostad, Jorunn L. (Journal article, 2010)
   Hensikten er å beskrive hvordan gruppetrening for hjemmeboende eldre kan arrangeres i praksis og samtidig belyse deltakere, gjennomførbarhet og resultater. Design: studien er et kvalitetsutviklingsprosjekt i praksisfeltet, ...