• Kommunalt psykisk helsearbeid 2012 

      Thjerbo, T.; Zeiner, H.; Helgesen, Marit (Report, 2012)
      Hovedinntrykket er at kommunenes organisering av det psykiske helsearbeidet ikke ser ut til å ha endret seg vesentlig siden 2008. Flesteparten av kommunene organiserer psykisk helsearbeid som en egen tjeneste innenfor en ...