• Helse og levekår blant samer i fortid og nåtid 

      Kvernmo, Siv (Journal article, 2003)
      Artikkelen gir en oversikt over tidligere tiders levekår og helsestell blant samer. Videre sammenliknes sykdomsbilde og helseparametre som barnedødelighet blant samer og nordmenn før og nå. Forfatteren beskriver utfordringer ...