• Mat og måltid i sykehjem 2 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:1, Report, 2015)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i sykehjem, utført i 2014. Disse undersøkelsene har tatt utgangspunkt i en tidligere ...
  • Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Report, 2013)
   Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat ...
  • Mat og måltider i sykehjem. En nasjonal kartleggingsundersøkelse 

   Aagaard, Heidi (Journal article, 2010)
   Bakgrunn: God ernæringsstand er en viktig forutsetning for helse og livskvalitet. Forskning viser imidlertid at eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring. Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- ...
  • Older people's involvement in activities related to meals in nursing homes 

   Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Aagaard, Heidi (Journal article, 2016)
   Aims and objectives: To explore how residents in nursing homes perceive their participation in activities related to food and meals, and possible factors influencing their involvement. Background: Eating and drinking are ...
  • Routines in the community nursing services for assessing nutritional status 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Journal article, 2017)
   Background: Studies show that patients who receive assistance from the community nursing services may be susceptible to undernutrition. In order to map nutritional status, in 2009 the Norwegian Directorate of Health issued ...
  • Rutiner for å vurdere ernærings­status i hjemme­sykepleien 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Undersøkelser viser at pasienter som får hjelp av hjemmesykepleien, kan være utsatt for underernæring. For å kartlegge ernæringsstatus utga Helsedirektoratet i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging ...
  • Rutiner for å vurdere ernærings­status i hjemme­sykepleien 

   Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Undersøkelser viser at pasienter som får hjelp av hjemmesykepleien, kan være utsatt for underernæring. For å kartlegge ernæringsstatus utga Helsedirektoratet i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging ...
  • "Ærlig talt": mat og måltider i sykehjem: en undersøkelse blant beboere i somatiske sykehjem i Østfold 

   Aagaard, Heidi (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010: 1, Report, 2010)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse om maten og måltidet ved somatiske sykehjem i Østfold, utført i februar-mai 2009. Dette er den tredje undersøkelsen med fokus på mat og måltider i sykehjem. I den første undersøkelsen ...
  • Ærlig talt: mat og måltider i sykehjem: en undersøkelse blant beboere i somatiske sykehjem i Østfold 

   Aagaard, Heidi (Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om maten og måltidet ved somatiske sykehjem i Østfold, utført i februar-mai 2009. Dette er den tredje undersøkelsen med fokus på mat og måltider i sykehjem. I ...