• Helhetlig pasientforløp i utvikling: Del 1 

   Gjerde, I.; Meese, J.; Rønhovde, L.; Stokke, I.; Aarseth, T. (Working paper, 2012)
   Prosjektets formål var å utvikle helhetlige pasientforløp innen utvalgte områder. Disse områdene (lårbeinsbrudd, KOLS og smertelindring ved cancer) ble valgt etter omfattende diskusjoner der hensynet til kvantitet (ut fra ...
  • Helhetlige pasientforløp i utvikling: Del 2 

   Gjerde, I.; Meese, J.; Rønhovde, L.; Aarseth, T. (Working paper, 2014)
   Prosjektets formål var å utvikle helhetlige pasientforløp innen utvalgte områder. Disse områdene (lårbeinsbrudd, KOLS og smertelindring ved cancer) ble valgt etter omfattende diskusjoner der hensynet til kvantitet (ut fra ...
  • Samhandlingsreformen i Norge 

   Grimsmo, A.; Kirchhoff, R.; Aarseth, T. (Journal article, 2015)
   Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det overordnete målet om helhetlige ...
  • Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold? 

   Kirchhoff, R.; Bøyum-Folkeseth, L.; Gjerde, I.; Aarseth, T. (Journal article, 2016)
   The role of regular general practitioners in The Coordination Reform – a distance relationship? Expectations for regular General practitioners (GPs) stronger horizontal and vertical integration in The Norwegian Coordination ...