• Nettverksmøter - en arena for lokalbasert psykisk helsearbeid 

      Andreassen, Reidar (Journal article, 2004)
      Nettverksmøtet beskrives i denne artikkelen som utformet innenfor lokalbasert psykisk helsearbeid. Nettverksmøtet ble vårt svar som fagpersoner på hvordan vi ønsket å legge forholdene til rette for en helhetlig behandling. ...