• Brukermedvirkning i psykiatrien. Prosjektrapport 

   Andvig, E. (Report, 2005)
   Rapporten beskriver kursene i brukermedvirkning som verksted hvor gode relasjoner mellom brukere og tjenesteytere kunne utvikle seg, og hvor begge parter fikk en økt bevissthet om betydninga av brukerdeltakelse. Det ble ...
  • Gjensidig læring. Erfaringer fra et pilotprosjekt om brukermedvirkning 

   Andvig, E. (Report, 2005)
   Rapporten handler om et pilotprosjekt som ble gjennomført vårhalvåret 2001. Pilotprosjektet dreide seg om å planlegge, gjennomføre og evaluere et ti-ukers kurs med fokus på temaet brukermedvirkning i psykiatrien. På kurset ...