• A ladder of citizen participation 

      Arnstein, S. (Journal article; Peer reviewed, 1969)
      Den klassiske brukermedvirkningsstigen av Arnstein beskriver åtte trinn av deltakelse. De to første trinnene, manipulasjon og terapi, beskriver deltakelse uten å delegere makt. Det neste nivået på stigen er knyttet til ...