• Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline (Oppsummering nr;24, Peer reviewed, 2021)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid for voksne. Den beskriver forsknings- og utviklingsarbeid, lover og forskrifter, offentlige dokument og annet materiale ...
  • Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline (Oppsummering nr;24, Peer reviewed, 2021)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid for voksne. Den beskriver forsknings- og utviklingsarbeid, lover og forskrifter, offentlige dokument og annet materiale ...
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom - En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering;nr 5, Peer reviewed, 2017)
   Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering; nr 5, Peer reviewed, 2017-05)
   Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...