• ‘‘Hitting the wall’’: Lived experiences of mental health crises 

   Borg, Marit; Karlsson, Bengt; Lofthus, A.-M.; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Norge beveger seg mot mer levering av hjemmebaserte tjenester innenfor psykisk helsearbeid, og mer kunnskap trengs om forståelser av psykisk helse og krise - og effektive måter å håndtere kriser i hjemmet. Målet med ...
  • Inpatients’ and providers’ experiences with user involvement in inpatient care 

   Storm, Marianne; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen beskriver en studie av pasienters perspektiver på hva det vil si å være involvert i sin egen omsorg, og de profesjonelle sine erfaringer med oppmuntrende brukermedvirkning i behandling, planlegging og tjenesteyting. ...
  • Others: The role of family, friends, and professionals in the recovery process 

   Topor, Alain; Borg, Marit; Mezzina, Roberto; Sells, Dave; Marin, Izabel; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Relasjoner har en enorm innvirkning på hvordan folk kommer seg fra schizofreni. Tidligere forskning har fokusert på rollen av klinikere i disse støttende relasjoner, men denne studien finner at disse forholdene kanskje ...
  • Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multinational study 

   Davidson, Larry; Borg, Marit; Marin, Izabel; Topor, Alain; Mezzina, Roberto; Sells, Dave (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Som en del av en voksende litteratur som beskriver recoveryprosesser ved psykotiske lidelser, presenterer denne rapporten funn av en intensiv, internasjonal studie. Åpent kvalitative intervjuer ble gjennomført i Italia, ...
  • The nature of recovery as lived in everyday experience 

   Borg, Marit; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Recovery ved alvorlig psykisk lidelse blir ofte sett på som en individuell prosess. Nyere forskning har begynt å utforske recovery som en sosial prosess. Som en videre utforskning undersøker denne artikkelen prosesser i ...