• Fra Perm til Pad Følgeforskning av DigiPro Helse, et innovasjonsprosjekt i Salten 

      Fabritius, Merete Kvamme; Andrews, Therese Marie; Strømsvik, Clara Luckner (NF rapport;6/2017, Research report, 2017)
      Rapporten presenterer resultater fra følgeforskningen av Digipro Helse, et innovasjonsprosjekt gjennomført av kommunene som inngår i Salten RKK. Innovasjonsprosjektet har hatt som mål å utvikle et enklere og lettere ...