• Helhetlig pasientforløp i utvikling: Del 1 

   Gjerde, I.; Meese, J.; Rønhovde, L.; Stokke, I.; Aarseth, T. (Working paper, 2012)
   Prosjektets formål var å utvikle helhetlige pasientforløp innen utvalgte områder. Disse områdene (lårbeinsbrudd, KOLS og smertelindring ved cancer) ble valgt etter omfattende diskusjoner der hensynet til kvantitet (ut fra ...
  • Helhetlige pasientforløp i utvikling: Del 2 

   Gjerde, I.; Meese, J.; Rønhovde, L.; Aarseth, T. (Working paper, 2014)
   Prosjektets formål var å utvikle helhetlige pasientforløp innen utvalgte områder. Disse områdene (lårbeinsbrudd, KOLS og smertelindring ved cancer) ble valgt etter omfattende diskusjoner der hensynet til kvantitet (ut fra ...
  • Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten 

   Grimsmo, A.; Løhre, A.; Røsstad, T.; Gjerde, I.; Heiberg, I.; Steinsbekk, A. (Journal article, 2016)
   Et av hovedmålene i samhandlingsreformen har vært at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Kommuner og ...
  • Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold? 

   Kirchhoff, R.; Bøyum-Folkeseth, L.; Gjerde, I.; Aarseth, T. (Journal article, 2016)
   The role of regular general practitioners in The Coordination Reform – a distance relationship? Expectations for regular General practitioners (GPs) stronger horizontal and vertical integration in The Norwegian Coordination ...