• Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land 

   Godager, Geir; Iversen, Tor; Hagen, Terje P. (HERO skriftserie;2011:2, Report, 2011)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive de nordiske lands tjenesteprofiler innenfor de kommunale omsorgstjenestene. Med tjenesteprofil menes blant annet antall brukere og type brukergrupper, tjenestens organisering og ...
  • Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjon 

   Vossius, Corinna; Selbæk, Geir; Ydstebø, Arnt Egil; Benth, Jurate Saltyte; Godager, Geir; Lurås, Hilde; Bergh, Sverre (Report, 2015)
   Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, ...
  • Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010 

   Hagen, Terje P.; Godager, Geir; Iversen, Tor; Øien, Henning; Amayu, Kebebew N. (HERO skriftserie;2011:5, Report, 2011)
   Norge, som alle andre vestlige land, står foran en periode med betydelig økning i antall eldre. Økningen både i antall og andel eldre blir feilaktig beskrevet som en ”eldrebølge”. Beskrivelsen er feilaktig fordi flere eldre ...