• Sosiale ulikheter i oppvekst : en humanitær utfordring 

      Gustavsen, Karin (TF-rapport;283, Research report, 2011)
      Rapporten tar for seg sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på økonomi, helse og utdanning. Hensikten med rapporten er å peke på hvilke humanitære utfordringer vi står overfor i Norge i dag knyttet til barn og unges ...