• Brukermedvirkning i kommunalt psykisk helsearbeid 

      Johnsen, T. (Master thesis, 2005)
      Denne oppgaven handler om mennesker med psykiske lidelser og helse- og sosialarbeideres forståelser og utvikling av brukermedvirkning i et kommunalt praksisfelt. I undersøkelsen deltok seks helse- og sosialarbeidere som ...