• Psykisk helsearbeid- fra forskning til praksis, eller omvendt? 

      Kolstad, A. (Journal article, 2004)
      Med omleggingen av den psykiatriske helsetjenesten fra institusjonsbehandling til koordinerte hjelpetilbud i lokalsamfunnet er det behov for å tenke gjennom forutsetninger og praktisk utforming av det nye psykiske ...