• Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia 

      Kousa, Kirsti; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil (Journal article, 2016)
      Hensikten med denne studien var å undersøke endring og kontinuitet i engasjement i livet til mennesker med demens. Ideen om meningsfylte aktiviteter er ofte brukt i sykepleieforskning, men få studier har blitt utført på ...