• Fellesskap, styrke og stolthet. Om empowermentprosesser i praksis 

      Løken, K.H. (Master thesis, 2008)
      Masteroppgaven beskriver et prosjekt som gikk fra 2004 til 2007 hvor hovedmålsettingen har vært å styrke brukermedvirkningen på psykisk helsefeltet. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse, to Hedmarks ...