• Cost-effectiveness in fall prevention for older women 

   Hektoen, Liv F.; Aas, Eline; Lurås, Hilde (Journal article, 2009)
   The aim of this study was to estimate the cost-effectiveness of implementing an exercise-based fall prevention programme for home-dwelling women in the 80-year age group in Norway. Methods: the impact of the home-based ...
  • Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjon 

   Vossius, Corinna; Selbæk, Geir; Ydstebø, Arnt Egil; Benth, Jurate Saltyte; Godager, Geir; Lurås, Hilde; Bergh, Sverre (Report, 2015)
   Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, ...