• Early experiences with the multidose drug dispensing system – A matter of trust? 

   Wekre, Liv Johanne; Melby, Line; Grimsmo, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Objective: to study early experiences with multidose drug dispensing (MDD) among different groups of health personnel. Design: qualitative study based on focus-group interviews. Setting: primary health care, Trondheim, ...
  • Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? 

   Isaksen, Jørn; Paulsen, Kaia B.; Skarli, Jim; Stokke, Randi; Melby, Line (Journal article, 2017)
   Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer utprøving av velferdsteknologi kan gi hjemmeboende brukere av omsorgstjenester. Studien ble gjennomført i to kommuner i Oppland som deltok i Det nasjonale ...
  • Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger - Rapport til Helsedirektoratet 

   Tingvold, Laila; Melby, Line (Rapportserien;3/2021, Report, 2021)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning øst gjennomført en kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet i heldøgns omsorgsboliger. Oppdraget har bakgrunn i at det tidligere er gjennomført undersøkelser ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen - En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty-Ann; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;27, Report, 2021)
   I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen - En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty-Ann; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;27, Report, 2021)
   I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire ...
  • Mat og måltider 

   Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
   Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...
  • Toward Increased Patient Safety? Electronic Communication of Medication Information Between Nurses in Home Health Care and General Practitioners 

   Lyngstad, Merete; Melby, Line; Grimsmo, Anders; Hellesø, Ragnhild (Journal article, 2014)
   This study investigates how the use of an electronic messaging system influences patient safety in the medication information process between home health care nurses and general practitioners. Focus group interviews and ...