• Others: The role of family, friends, and professionals in the recovery process 

   Topor, Alain; Borg, Marit; Mezzina, Roberto; Sells, Dave; Marin, Izabel; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Relasjoner har en enorm innvirkning på hvordan folk kommer seg fra schizofreni. Tidligere forskning har fokusert på rollen av klinikere i disse støttende relasjoner, men denne studien finner at disse forholdene kanskje ...
  • Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multinational study 

   Davidson, Larry; Borg, Marit; Marin, Izabel; Topor, Alain; Mezzina, Roberto; Sells, Dave (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Som en del av en voksende litteratur som beskriver recoveryprosesser ved psykotiske lidelser, presenterer denne rapporten funn av en intensiv, internasjonal studie. Åpent kvalitative intervjuer ble gjennomført i Italia, ...