• Medbestemmelsesbarometeret 2016 

   Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari H.; Nordrik, Bitten (FOU-resultat;2016:08, Report, 2016)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Drange, Ida; Wathne, Christin Thea (Andre FOU-resultater;2017:05, Report, 2017)