• 12 år med IA-avtaler - hva nå? 

   Ose, Solveig O.; Brattlid, Ingunn; Slettebak, Rune (SINTEF rapport;A25013, Report, 2013)
  • Evaluering av IA-avtalen (2001-2009) 

   Ose, Solveig O. (SINTEF rapport;A11947, Report, 2009)
  • Evaluering av IA-avtalen (2010-2013) 

   Ose, Solveig O. (Research report, 2013)
   Denne rapporten er den nasjonale evalueringen av IA‐avtalen (2010‐2013). Arbeidet er basert på over tjue datakilder (intervju, spørreskjema og registerdata). Vi finner at det overordnede partssamarbeidet i IA‐avtalen mellom ...