• Palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Rønsen, Astrid (Oppsummering nr;13, Peer reviewed, 2020)
   Palliativ omsorg er knyttet til behandling og pleie av og omsorg for uhelbredelig kronisk syke. Det innebærer også omsorg for pasientens pårørende. NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende beskriver ...
  • Palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Rønsen, Astrid (Oppsummering nr;13, Peer reviewed, 2020)
   Palliativ omsorg er knyttet til behandling og pleie av og omsorg for uhelbredelig kronisk syke. Det innebærer også omsorg for pasientens pårørende. NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende beskriver ...