• Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester 

      Ramm, Jorun (Statistiske analyser;137, Report, 2013)
      Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil øke til over 20 prosent fram mot 2050. Les mer om ressurser som brukes til helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre og om ...