• Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap 

   Sørly, Rita (Oppsummering;nr 7;, Peer reviewed, 2017)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i demensomsorgen i, eller med relevans for, norske forhold. Det er ikke gjort et skille mellom demensomsorg i hjemmetjenesten og demensomsorg i institusjoner. ...
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap 

   Sørly, Rita (Oppsummering;nr 7;, Peer reviewed, 2017)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i demensomsorgen i, eller med relevans for, norske forhold. Det er ikke gjort et skille mellom demensomsorg i hjemmetjenesten og demensomsorg i institusjoner. ...