• Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjon 

      Vossius, Corinna; Selbæk, Geir; Ydstebø, Arnt Egil; Benth, Jurate Saltyte; Godager, Geir; Lurås, Hilde; Bergh, Sverre (Report, 2015)
      Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, ...