• Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 8;, Research report, 2017)
   Oppsummeringen inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. ØKENDE UTBREDELSE, MEN IKKE LOVPLIKTIG FOR ...
  • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 8, Research report, 2017)
   Oppsummeringen inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. ØKENDE UTBREDELSE, MEN IKKE LOVPLIKTIG FOR ...
  • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Research report, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...
  • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Research report, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...