• Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune 

      Boysen, Elin Sundby; Støle, Nina (SINTEF rapport;A27935, Report, 2016)
      I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er det pilotert fem teknologier i Stavanger kommune i perioden 2015-2016: Velferdskalender, Videotelefoni, Lyssti, Dørsensor og Mobil trygghetsalarm. Prosjektet tok ...