FORMÅL OG INNHOLD Omsorgsbiblioteket skal gjøre nyttig og relevant kunnskap lett tilgjengelig for kommunene. Biblioteket skal inneholde forskning, utviklings- og innovasjonsprosjekter, oppsummeringer av kunnskap, og styrende dokumenter knyttet til ulike emnene innenfor fagfeltet. Omsorgsbiblioteket er inndelt i delarkiv og samlinger som utvides kontinuerlig.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more