• User Experiences of Different Treatment Cultures in Mental Health Care 

      Kogstad, R.; Hummelvoll, Jan Kåre; Eriksson, B.G. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Brukere har blandede erfaringer med psykisk helsevern. Historisk har det vært ganske forskjellige, og også inkompatible tilnærminger til behandling i psykisk helsevern. Noen motsetninger kan ha blitt overvunnet, men brukeres ...