• Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid 

   Karlsen, R. (Journal article, 2012)
   Idealene om psykisk helsevern avviker fra fortidens psykiatri. Denne forskjellen er preget av dissosiasjon fra en tidligere autoritær og ansatte- administrert praksis i de psykiatriske institusjonene. Brukermedvirkning og ...
  • "Uten oss går det ikke"- pårørendes erfaringer med psykisk krise 

   Borg, Marit; Haugård, E.; Karlsson, Bengt (Journal article, 2012)
   Pårørendes situasjon har tradisjonelt vært lite ivaretatt og inkludert i psykiske helsetjenester (Sosial- og helsedirektoratet 2008; Aare 2010). Historisk har det vært liten faglig og forskningsmessig oppmerksomhet rundt ...