• Recognition as a valued human being: perspectives of mental health service users 

      Eriksen, K.; Sundfør, Bengt; Karlsson, Bengt; Raholm, M.B.; Arman, M. (Journal article, 2012)
      Artikkelen tar for seg sårbarhet i relasjoner mellom psykiatriske tjenester og fagfolk som arbeider i kommunebaserte psykiske helsetjenester. Hensikten var å utforske hvordan brukerne av disse tjenestene beskrev og ga ...