• Flere og gale diagnoser med kriteriebasert diagnostikk 

   Gjerden, P. (Journal article, 2015)
   Psykiatriske diagnoser er i stor grad basert på standardiserte skjemaer som diagnostisk verktøy. Skjemabruken forenkler bildet av en kompleks virkelighet og fører til overdiagnostisering, hevder forfatteren.
  • Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? 

   Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.; Thune Hillestad, G. (Journal article, 2006)
   Vi har arbeidet med menneskerettighetsspørsmål knyttet til bruken av tvang i norsk psykisk helsevern, og vi har inntrykk av at mange opplever seg krenket i møtet med psykiatrien. Er tilsynsmyndighetene reelle beskyttere ...
  • Mer brukermedvirkning? 

   Rise, Marit Bye (Journal article, 2006)
   Brukermedvirkning er fortsatt ikke en normalisert og innarbeidet del av arbeidsrutinene, verken ved individuell pasientbehandling eller ved organisatoriske beslutninger. Så hvordan kan helsetjenesten etterleve de føringene ...