• Trygger eldre som skrives ut fra sykehus 

      Kvalheim, A.; Bjørnethun, Å.; Bergflødt, T.E.; Mekki, T.E.; Førland, O. (Journal article, 2015)
      Faglige hjelpemidler som guider helsepersonell og understøtter ønsket praksis er nødvendig for å skape trygghet når eldre pasienter legges inn i sykehus og skrives ut til hjem eller sykehjem.