• Sykdomsrelatert underernæring. Utfordringer, muligheter og anbefalinger 

      Nasjonalt råd for ernæring (;IS-0611, Report, 2017)
      Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring for helsetjenesten. Det anslås at hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, noe som er ...