• Kunnskap om ernæring i hjemmesykepleien 

      Røland, Kirsten Djøseland (Master thesis, 2012)
      Formål: kartlegge helsepersonells kunnskap om ernæring, før og etter gjennomføring av kommuneorganisert ernæringskurs. Studien søker spesielt å kartlegge endring i kunnskap, holdninger og handlingsferdigheter om underernæring ...