• Ernæringskartlegging i hjemmebasert omsorg: "sammen er vi sterke" 

   Velken, Rannveig (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn: lover, forskrifter, offentlige utredninger og retningslinjer legger føringer for ernæringskartleggingsarbeid og understreker kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse. Nyere forskning dokumenterer alvorlige ...
  • Vurdering av ernæringsstatus – et sykepleiefaglig ansvar i hjemmesykepleien 

   Meyer, Siri Elisabeth; Velken, Rannveig; Jensen, Liv H.E. (Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring pålegger hjemmesykepleierne å vurdere ernæringsmessig risiko ved innleggelse eller vedtak, og deretter månedlig. ...