• Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 

      Johnsen, E. (NSE-rapport;2017-05, Report, 2016)
      Denne rapporten er fra prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre» ved Helsedirektoratet under Velferdsteknologiprogrammet. Prosjektet skal etablere kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å ...