• Trygge spor 

      Ausen, D.; Svagård, I.; Øderud, T.; Holbø, K.; Bøthun, S. (Report, 2013)
      Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever store ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. Det er anslagsvis 70 000 personer med demensdiagnose i Norge, og mange ...