• Kognitive og emosjonelle utfall etter hjerneslag 

      Fure, B. (Journal article, 2008)
      Norske slagenheter har i løpet av det siste tiåret utviklet gode rutiner for diagnostikk og oppfølging av sensorimotoriske utfall ved hjerneslag. Innføringen av trombolytisk (proppløsende) behandling ved akutt iskemisk ...