Show simple item record

dc.contributor.authorSosial- og helsedirektoratet
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn-Inge
dc.contributor.authorBjørneboe, Gunn-Elin Aa.
dc.date.accessioned2017-06-07T12:32:13Z
dc.date.available2017-06-07T12:32:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET. (2006) Distriktspsykiatriske sentre: med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen: kortversjon. Serie: Veileder (Sosial- og helsedirektoratet). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/distriktspsykiatriske-sentre-med-blikket-vendt-mot-kommunene-og-spesialiserte-sykehusfunksjoner-i-ryggen
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444716
dc.descriptionSt. meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene danner bakgrunnen for den endringen som finner sted gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (St prp nr. 63 1997-98). Stortingsmeldingen slo fast at psykisk helsevern hadde store mangler og at det var behov for omfattende styrking og omstrukturering. En vesentlig strategi i Opptrappingsplanen er utbygging av en desentralisert spesialisthelsetjeneste gjennom etablering av distriktspsykiatriske sentre (DPS).
dc.description.abstractMålet i Opptrappingsplanen om å etablere DPS over hele landet er i ferd med å bli innfridd. Det er imidlertid registrert store variasjoner mellom DPS både når det gjelder bemanning, ressurser i forhold til befolkningsgrunnlag og typer av tilbud og tjenester. Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester, særlig i akutte krisesituasjoner, er ikke tilfredsstillende ivaretatt på nasjonalt nivå. Brukerperspektivet er ikke tilstrekkelig integrert og tjenestene fremstår ofte som fragmenterte med mangelfull samhandling og uklar oppgavefordeling mellom DPS og sykehus. Formålet med veilederen er å gi tydelige føringer for videreutviklingen av det desentraliserte psykiske helsevern og fokusere på utfordringer som er særlig aktuelle for å nå intensjonene i Opptrappingsplanen.
dc.language.isonor
dc.relation.uriwww.shdir.no
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectrehabilitering
dc.subjectalvorlig psykisk syke
dc.subjectpsykisk syke
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjecthelse
dc.subjectkriser
dc.subjectpsykisk helsearbeid
dc.subjectpsykiatri
dc.subjectbehandlinger
dc.subjectbehandling
dc.subjectinnflytelse
dc.subjectpsykisk
dc.subjectpsykisk helsevern
dc.subjectpsykiske lidelser
dc.subjectsosial velferd
dc.subjectmedvirkning
dc.subjectbrukerkompetanse
dc.subjectkompetanse
dc.subjectbrukerinvolvering
dc.subjectinvolvering
dc.subjectspesialisthelse
dc.subjectspesialisthelsetjeneste
dc.subjectsamspill
dc.subjectpraksis
dc.subjecttilgjengelige tjenester
dc.subjecttilgjengelighet
dc.subjectlavterskel
dc.subjectfleksible tjenester
dc.subjectfleksibilitet
dc.subjectbruker
dc.subjectpasient
dc.subjectkommuner
dc.subjectkommunale tjenester
dc.subjectDPS
dc.subjectdistriktspsykiatriske tjenester
dc.subjecttilgjengelighet
dc.subjectkrisesituasjoner
dc.subjectbrukerperspektiv
dc.titleDistriktspsykiatriske sentre - med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. IS -1388 Veileder
dc.typeOthers


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record