Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Reidar
dc.date.accessioned2017-06-07T12:32:18Z
dc.date.available2017-06-07T12:32:18Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationAndreassen, R. (2004) Nettverksmøter: en arena for lokalbasert psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 1(02), s. 26-35.
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444740
dc.descriptionBeskriver nettverksmøter i psykiatrien.
dc.description.abstractNettverksmøtet beskrives i denne artikkelen som utformet innenfor lokalbasert psykisk helsearbeid. Nettverksmøtet ble vårt svar som fagpersoner på hvordan vi ønsket å legge forholdene til rette for en helhetlig behandling. Det startet med «Valdresprosjektet 1999-2001», et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse avd. Valdres, DPS Gjøvik avd. Valdres og kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Denne artikkelen vil presentere hvordan nettverksmøtet som arbeidsarena legger grunnlaget for medvirkning, medansvar og utveksling av kompetanse. Nettverksmøtet er samtidig en dynamisk samling av mennesker som gjennomgår ulike følelsesmessige prosesser med kjennetegn fra gruppeterapeutisk sammenheng. Møtet muliggjør en rekke historier som hjelper terapeutene og nettverksmøtelederne til større treffsikkerhet i forhold til forslag til behandlingstiltak. Vår erfaring er at mulighetene for å få til selvbærende prosesser øker ved å ta i bruk denne arenaen. Nettverksmøter åpner for en samtale om psykiske lidelser som bidrar til at brukere ber om hjelp tidligere, noe som kan redusere behovet for innleggelser i psykiatrisk sykehus. Samtidig gis det tid til refleksjon, noe som i seg selv utgjør en terapeutisk faktor.
dc.language.isonor
dc.relation.uriwww.idunn.no
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectpsykisk helsearbeid
dc.subjectlokalbasert psykisk helsearbeid
dc.subjectnettverk
dc.subjectnettverksmøte
dc.subjectMental helse
dc.subjectDistriktspsykiatrisk senter
dc.subjectDPS
dc.subjectmedvirkning
dc.subjectmedansvar
dc.subjectkompetanse
dc.titleNettverksmøter - en arena for lokalbasert psykisk helsearbeid
dc.typeJournal article
dc.rights.holderReidar Andreassen
dc.source.volume1
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeid
dc.source.issue2
dc.identifier.doihttps://www.idunn.no/tph/2004/02/nettverksmoter_-_en_arena_for_lokalbasert_psykisk_helsearbeid?languageId=2


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel