Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Miriam Agnete Ebba Ribbegren
dc.date.accessioned2017-06-07T12:38:52Z
dc.date.available2017-06-07T12:38:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSvendsen, M.A.E.R. (2014) Skal jeg virkelig servere det her til deg? - Måltidssituasjon hos eldre med tygge- og svelgevansker. Masteroppgave i samfunnsernæring. Høgskolen i Oslo og Akershus. Hentet fra: http://hdl.handle.net/10642/2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445026
dc.descriptionMasteroppgave som beskriver en studie av rutiner rundt måltidet for pasienter med tygge- og svelgevansker på to bo- og behandlingssentre, og ansattes holdninger til maten og måltidet for denne pasientgruppen.
dc.description.abstractIntroduksjon: forekomsten av underernæring er høy blant pasienter i sykehus, sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. Dysfagi, som omfatter vansker med å tygge og svelge, er en viktig årsak til underernæring. Modifisering av måltidssituasjonen er vist å spille en viktig rolle i å øke appetitt og tilfredshet ved måltidet. Five Aspects Meal Model (FAMM) er en modell som tar for seg fem faktorer ved selve måltidet; rommet, møtet, produktet, styringssystemet og atmosfæren. Hensikt: hensikten med studien var å undersøke rutiner rundt måltidet for pasienter med tygge- og svelgevansker på to bo- og behandlingssentre, samt utforske ansattes holdninger til maten og måltidet for denne pasientgruppen. Metode: for å kartlegge måltidssituasjonen for pasientene og de ansattes holdninger til maten og måltidet ble det brukt observasjoner og fokusgrupper som datainnsamlingsmetode. Et middagsprodukt ble innført på seks avdelinger på to bo- og behandlingssentre i en periode på omtrent to måneder. Før innføringen ble 14 observasjoner av måltidssituasjonen under middagen gjennomført, fordelt på to avdelinger. To fokusgrupper med ansatte fra de to bo- og behandlingssentrene ble også utført. Etter innføringen av prosjektmaten, ble 14 tilsvarende observasjoner og to tilsvarende fokusgrupper gjennomført. Five Aspects Meal Model ble brukt som rammeverk for analysen. Resultater: ansatte ved bo- og behandlingssentrene var opptatte av ernæring og at pasientene skulle ha en god måltidssituasjon. For dårlig tid kunne komme i veien for dette, og andre gjøremål i jobben hadde høyere prioritet. Informantene hadde en negativ holdning til maten som ble servert pasienter med tygge- og svelgevansker fra sentralkjøkkenet, og syntes prosjektmaten til sammenligning var mye bedre. Allikevel konkluderte informantene med at det varierte hvilke pasienter denne maten passet til. Rutinene rundt måltidene og måltidssituasjonen varierte mellom sykehjemmene, og det ene sykehjemmet hadde en bedre atmosfære enn det andre. Støy under måltidet var en viktig faktor som ga en dårligere atmosfære. Konklusjon: FAMM kan benyttes til systematisk vurdering av mattilbudet på et bo- og behandlingssenter. Informantene i studien ønsket å skape en god måltidssituasjon for pasientene med tygge- og svelgevansker, men det kunne være vanskelig da flere av pasientene hadde demens og kunne være urolige. Dette illustrerer at det er viktig å ta individuelle hensyn i måltidssituasjonen. Informantene hadde en positiv holdning til prosjektmaten, men det varierte hvilke pasienter de mente maten passet til. Dette viser at også når det gjelder type moset mat, porsjonsstørrelse og smak er det viktig å ta individuelle hensyn.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10642/2052
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjecternæring
dc.subjectmat
dc.subjectdrikke
dc.subjectmåltid
dc.subjectmåltidsituasjon
dc.subjecttyggevansker
dc.subjectsvelgvansker
dc.subjecteldre
dc.subjectansatte
dc.subjectholdninger
dc.subjecterfaringer
dc.subjectsykehjem
dc.subjectbosenter
dc.subjectbehandlingssenter
dc.subjectservicesenter
dc.subjectfokusgruppe
dc.subjectintervju
dc.subjectobservasjon
dc.subjectFive Aspects Meal Model
dc.subjectFAMM
dc.subjectNorge
dc.titleSkal jeg virkelig servere det her til deg? - Måltidssituasjon hos eldre med tygge- og svelgevansker
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderSvendsen, Miriam Agnete Ebba Ribbegren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record