Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeirvik, Åse Monica
dc.contributor.authorHøye, Sevald
dc.contributor.authorKvigne, Kari
dc.date.accessioned2018-03-20T12:05:56Z
dc.date.available2018-03-20T12:05:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLeirvik, Å.M., Høye, S., & Kvigne, K. (2016). Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt. Nordisk Sygeplejeforskning, 6(2), 179-197.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491249
dc.description.abstractDen overordnede målsetting for dette samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Hedmark og seks sykehjem hvor sykepleierstudenter gjennomfører sine praksisstudier, var å forbedre kvaliteten på sykepleien til pasientene innen området mat, måltider og ernæring. Hensikten var videre å styrke sykepleiepersonalet og studentene sin kompetanse i kritisk granskning av egen praksis, i tillegg til å gi erfaring i å søke etter forskningsresultater, vurdere disse og implementere endringer i praksis. Prosjektet hadde en aksjonsforskningsorientert tilnærming, og det ble benyttet både prosess- og summativ evaluering. Sykepleiepersonalet valgte selv forbedringsområder relatert til to hovedområder: 1) ro og trivsel rundt måltidene, og 2) kartlegging og oppfølging av pasientenes ernæringsstatus. Gjennom arbeid i et sykepleienettverk, og ved å følge den kunnskapsbaserte arbeidsprosessen, ble en rekke tiltak iverksatt, bl.a. gjennom at personalet ble mer bevisst eget ansvar for ro og trivsel under måltidene, tilrettelegging av spisesituasjonen, flere mellommåltider, energiberiket kost, og individuell kartlegging og oppfølging av pasientene. Prosjektet medførte verdifulle endringer innen området mat, måltider og ernæring på sykehjem. Personalet utviklet sin kompetanse i kritisk å granske egen virksomhet, og ble gradvis mer orientert mot forskningsbasert kunnskap.nb_NO
dc.publisherNordisk sygeplejeforskningnb_NO
dc.subjectkompetansehevingnb_NO
dc.subjectkunnskapsbasert praksisnb_NO
dc.subjectkvalitetsutviklingnb_NO
dc.subjectsykepleienettverknb_NO
dc.subjectpasientsikkerhetnb_NO
dc.titleMat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjektnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber179-197nb_NO
dc.source.volume6nb_NO
dc.source.journalNordisk sygeplejeforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1892-2686-2016-02-07


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel