• Medbestemmelsesbarometeret 2016 

      Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari H.; Nordrik, Bitten (FOU-resultat;2016:08, Report, 2016)
      Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av arbeidet. ...